Kullanım
Azimli’nin başkaca web sitelerinden ve/veya web sitelerinin içeriğinden herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Azimli’nin web sitesinin ve/veya içeriğinin mevzuat ve ilgili kurallara aykırı olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Azimli, Kullanıcı’ya arama sorgusunun geniş kapsamlı olacağı ve Kullanıcı’nın ilgili konuya göre internet üzerindeki tüm web sitelerine ve içeriklere erişebileceği garantisini vermez. Azimli, arama sorgusu sonucunda ulaşılan web siteleri ve içeriklerinde yer alan bağlantıların, mutlak doğruluğuna/gerçekliğine ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmez.